Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Вижте още

УСТРА ХОЛДИНГ АД

Търговско дружество “УСТРА – ХОЛДИНГ” АД, гр. Кърджали е основано през 1948 г. Строи обекти на територията на Кърджалийска област, в градовете София, Варна , Бургас, Попово. Извършва международна строителна дейност в Русия, като подизпълнител на немската фирма Хохтиф.
УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

За нас:

Търговско дружество “Устра – Холдинг” АД, гр. Кърджали е основано през 1948 г. Строи обекти на територията на Oбласт Кърджали и в градовете София, Варна, Бургас, Попово и други. Извършва международна дейност в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”.

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който организира и ръководи дейността на централизиран принцип. Основните предмети на дейност на „Устра – Холдинг“ АД са Строителство, проектиране и ремонти, Инвестиции и мениджмънт, Производство и търговия, Транспорт и механизация.

Портфолиото на фирмата е богато и включва инвестиционни проекти на жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти, промишлени предприятия, инфраструктурни обекти и редица дейности за благоустрояване. „Устра-Холдинг” АД има и специализирана дейност от март 2004 г. в областта на Разрушаването на сгради – механизирано и чрез взривяване.

Всички дейности нa „Устра Холдинг“ АД се извършва и чрез дъщерните дружества на компанията:

 • „Устра – Бетон” ООД
  производство и търговия на бетонови, варови и циментови разтвори, строителни материали и продукти. Дружеството извършва автотранспортни услуги и услуги със строителна механизация, отдава под наем движимо и недвижимо имущество

 • “Устра – Комплект” ООД
  производство и търговия на бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия, арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента

 • „Устра – Тур“ ЕООД
  хотелиерска, туроператорска и ресторантьорска дейност. Дружеството притежава собствен Хотелски комплекс – “Устра”

„Концепцията на дружеството е оптимална и гъвкава организация на строителния процес и високо качество на крайния продукт. Квалифицирания персонал, отличната материално – техническа база и богатият опит ни дават самочувствие, че можем да се справим с предизвикателствата в строителния бранш.“

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

Устра Бетон ООД

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

„Устра – Бетон“ ООД е част от „Устра Холдинг“ АД , с основен предмет на дейност – производство и търговия на бетонови, варови и циментови разтвори, строителни материали и продукти. Дружеството извършва автотранспортни услуги и услуги със строителна механизация, отдава под наем движимо и недвижимо имущество. „Устра – Бетон“ ООД работи със собствена Пресевна инсталация „“POWERSCREEN“- Northern Ireland, Бетонов център „LIEBHERR“, разполага със собствено Варово стопанство с хидратна вар, поддържа голям автопарк – багери, товарачни машини, бетонпомпи, бетоновози, самосвали, лекотоварни коли, автобуси и микробуси.

УСТРА ХОЛДИНГ АД КСБ

Дружеството извършва добив на речна баластра и производство на плътен добавъчен материал (пясък, филц и чакъл) посредством Договор за предоставяне на концесия от 06.01.2006 г. за Добив на подземни богатства (строителни материали) – пясък и чакъл, от Находище „Сушево“, Община Момчилград, Област Кърджали.

С оглед отчитане на все по-големите изисквания на пазара за съответствие на предлаганите продукти и услуги и въвеждането на междунарни стандарти за управление на качеството са актуализирани и синхронизирани всички съществуващи фирмени норми и инструкции с международния стандарт ISO 9001:2008. Включени са и във внедрена, документирана и поддържана сертифицирана „Система за управление на качеството“. Дружеството осъществява своето производство и извършва услугите по сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008, притежава сертификат за съответствие на всички произвеждани класове бетони, а строителните разтвори и произвежданите добавъчни материали се придружават от декларация за съответствие на базата на сертифицирана Система за производствен контрол.

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

Устра Комплект ООД

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

„Устра – Комплект“ ООД е част от “Устра Холдинг” АД , с основен предмет на дейност – производство и търговия на бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия, арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента.

Дружеството разполага с цехове за арматурни заготовки и за железарски услуги, оборудвани с необходимия машинен парк. На територията на фирмата има обособени открити и закрити площадки за производство на:

 • тротоарни плочи
 • пътни и градински бордюри
 • бетонови тръби с римес – машини от ф200 до ф800
 • бетонни блокчета за рудодобивните предприятия
 • бетонови и стоманобетонови тръби с диаметри над 1 метър
 • панели по заявка ня клиента
 • пилоти за укрепителни работи
 • коминни тела за жилищното строителство и всякакви изделия посочени от клиента

Дружеството работи със ново технологично оборудване. Произвежданите изделия и детайли се придружават с декларации за съответствие на основание действаща Система за производствен контрол.

Устра Холдинг

Част от обектите, които дружеството е изпълнило:

УСТРА ХОЛДИНГ АД - СтроителствоУСТРА ХОЛДИНГ АД - СтроителствоУСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

Път Е-85 Кърджали – Маказа – І-ви етап

 • ССП на км.368+665
 • Мост на км.374+624
 • ССП на км.375+678
 УСТРА ХОЛДИНГ АД

Път Е-85 Кърджали – Маказа – ІІ-ри етап

 • Мост на км.345+360
 • Мост на км.355+220

Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец“

Нов електролитен цех – ОЦК – гр.Кърджали

Обекти от Водният сектор и укрепителни съоръжения


Устра Тур ЕООД

„Устра – Тур“ ЕООД е част от „Устра Холдинг“ АД , с основен предмет на дейност – хотелиерска, туроператорска и ресторантьорска дейност. Дружеството притежава собствен Хотелски комплекс – „Устра“, разположен в централната градска част на гр. Кърджали. Уютен, тих и идеално поддържан, той предлага отлични условия за работа, отдих и почивка. Основно реконструиран, хотелът отговаря на Категоризация *** три звезди и предлага пълен туристически продукт. Хотелиерската дейност се осъществява чрез леглови фонд от общо 102 легла, разположени в удобно и комфортно обзаведени апартаменти и стаи с едно и с две легла. На гостите на хотела се предлага “Рум-сервис”, интернет услуги, козметичен и фризьорски салон, перални услуги, химическо чистене, гладене. Залата на Хотела за пресконференции, семинари, делови срещи и разговори е на разположение на Бизнес клиентите. В просторно фоайе в Хотела са разположени дневен “лоби” бар и кафене, които обслужват гости и клиенти на хотела. По красива и ефектна вита стълба от фоайето на първи етаж се достига до стилен и елегантен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря. В него се организират приеми, работни обяди, официални тържества и делови срещи.

Дружеството притежава следните удостоверения:

 • Удостоверение № PKK-19-7198 – категория Три звезди за Хотел „Устра“
 • Удостоверение № PKK-19-7199 – категория Три звезди за Класически ресторант „Устра“
 • Удостоверение № PKK-19-6392 – категория Три звезди за Лоби бар „Устра“

УСТРА ХОЛДИНГ АД - Строителство

Сертификати

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..