Градево
Производство на хартия, целулоза, картон и изделия от тях

English translation is in progress or not avaiable.