Капатово
училище

Капатово
Акционерно дружество (1990) приемник на дейността на Териториалната проектантска организация, Плевен.

Партньори