Беласица
Производство на обувки и саи.

Производство и търговия с кожени мебели.

Основно училище.

Беласица
Телекомуникационни услуги.

Беласица
Шиене на трикотажни облекла.

Партньори