"Милдет Шишков - ЗСНМ" ЕООД е създадена през 2010 година, с основен предмет на дейност - добив и обработка на гнайс. Гнайсът е естествен камък, характеризиращ се с отлична здравина, издръжливост на всякакви атмосферни условия и красив естествен цвят.

търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни продукти напитки и тютюневи изделия

Детска градина

Основно училище.

Партньори