"Хидроенергийна Компания" ООД е компания осигуряваща интегрирани консултантски услуги и изпълнение "до ключ" на инвестиционни проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/. Нашите експерти притежават богат практически опит най-вече в

Покровник
Търговия с метални и интериорни врати.

Поликлиника

Основно училище.

Производство на метални конструкции.

Предприемаческа и посредническа дейност.

Покровник
Телекомуникационни услуги.

Архитектурна и проектантска дейност.

Автосервизи, автомивки, транспорт - автомобилен.

Партньори