Мусомище
училище

Дейност в областта на химическата промишленост.

Мебели. Обзавеждане и оборудване.

Основно училище.

Мусомище
Производство на облекла - вкл. трикотажни производство на детски стоки и играчки.

Мусомище
Телекомуникационни услуги.

Партньори