Основно училище.

Конарско
Телекомуникационни услуги.