Основно училище.

Мосомище
Фирмата се занимава със селско стопанство и животновъдство.

Партньори