Копривлен мрамор ЕООД е създадено през 1981г. Основната дейност на дружеството е добив и обработка на скално – облицовъчни материали. Фирмата разполага със собствени кариери за добив на мрамор, варовик, травертин и гнайс.

училище

Читалище

Поликлиника

Ветеринарна медецина.

Телекомуникационни  услуги.

Копривлен
Фотографски услуги.

Партньори