Община Петрич заема най-югозападната част на България и граничи с Гърция и Македония. Обхваща Петричката котловина, българските части на планините Беласица и Огражден и част от южен Пирин (обща площ 650 кв.км). Община Петрич е активно балканско и европейско кръстовище между две морета -

Кромидово
Holding Aventus Group was established in 2012 . To date, the structure of the holding Aventus Group includes several strategic business units in accordance with the lines of business : 1. Aventus Marketing - Advertising and marketing agency full cycle (

Партньори