Град Хаджидимово е разположен в крайните южни предели на България, до границата с Гърция. В южна посока землището на града е предимно хълмисто, съставено от далечни предпланини на масивите Славянка, Шилка и Бозда , но преобладаващата част от територията му е равнинна. Долината на Места с

Хаджидимово
Фирма " Гучи" гр. Хаджидимово търси работа за ишлеме за текстилното производство . Капацитета и е от порядъка на 20 000 до 30 000 броя на месец в зависимост от модела . За предпочитане са класическите модели.

Фирмата е най-големия дистрибутор на млечни продукти в региона.

Хаджидимово
Пчеларска ферма "Войнови" е основана 1998 година и е разположена в едно от най - екологично чистите местенца на България - високо в Пирин планина.Меда който произвеждаме е 100% екологично чист, без наличие на добавени захари, и каквито и да

Хаджидимово
Средно общо образование

Читалище

Медицински кабинет.

Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини.

Хаджидимово
Добив и преработка на нерудни, кариерни материали, минерални суровини, производство - строителни материали, елементи, конструкции.

Партньори