Левуново
Изработка и продажба на дамска конфекция.

Левуново
Проектиране на жилищни и учебни сгради, на интериор, пространствено оформление на туристически обекти.

Левуново
Шивашко производство

Винарска изба „Вила Мелник” – производител, чиито вина се помнят

Партньори