Ново Делчево
Международна транспортна компания и спедиция "Боби Транс" извършва сухопътен контейнерен превоз от и до пристанища Солун, Варна и Бургас, както и международен превоз на товари в Западна и ЦентралнаЕвропа.

Международен транспорт

Детска градина

Начално Училище

Поликлиника

Ново Делчево
Архитектурна и проектантска дейност.

Шивашка промишленост

Партньори