Вестници и канцеларски стоки

Производство на телове и изделия от тел.

Сигнално-охранителна дейност, персонална, физическа охрана и инкасо.

"Елбо 90 Еленко Тошев" ЕТ е регистриран рпез 1992г. Фирмата произвежда пластмасови изделия, които се ползват и като опаковки за хранителни стоки. Произвеждат се от фолио ПВЦ и УПЦ. Асортимента на фирмата е: 1. Комплект посуда, който съдържа - кутия ПВЦ

Офсетов пълноцветен листов печат, книги, бланки, формуляри, рекламни материали, периодичен и сито печ

Търговия с бельо.

Животозастраховане, пенсионно осигуряване, имуществени застраховки, банкова дейност.

Видин
Охранителна дейност.

Охранителна дейност.