Видин
Производство и дистрибуция на изделия от костен порцелан с ръчна или комбинирана изработка.

Производство на високоеластични съединители ВИЕЛАСТИК Съединителите - Виеластикса предназначени за предаване на въртящ момент в машинни предавки, задвижвани от електромотори. Предаването на въртящ момент става чрез, еластичен елемент, каучукова шина,

Офсетов пълноцветен листов печат, книги, бланки, формуляри, рекламни материали, периодичен и сито печ

Търговия с бельо.

Животозастраховане, пенсионно осигуряване, имуществени застраховки, банкова дейност.

Видин
Охранителна дейност.

Охранителна дейност.

Търговия на дребно със спортни стоки и уреди.

Производство на телове и изделия от тел.