Строителство на халета, складове и производствени помещения

Областни градове

Строителна фирма ЕКОБИЛД ООД , основана през 1999 год. е специализирана в комплексно проектиране, строителство, реконструкция, ремонт и текуща поддръжка на сгради и съоръжения на високото строителство

- предпроектни проучвания и проектиране - строителство и ремонт на обществени, жилищни, административни и хотелски комплекси - поддръжка, възстановяване и реконструкция на старинни сгради - железарски, дърводелски и тенекеджийски изделия, търговия с

Горна Оряховица
Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение на строителство и ремонт на сгради и съоръжения, доставка на материали, машини и съоръжения, обзавеждане

Изпълнява сгради с жилищно, обществено и производствено предназначение, проекти по реконструкция, саниране и ремонтни работи. Геодезически проучвания и проектиране, производство на дограма от дървесина, MDF и алуминиеви профили, консруктивна армировка и

Строителна компания "Строймакс България" ООД извършва проучване, проектиране, строителство, продажба на жилища, магазини и офиси. Фирматаработи повече от седем години успешно в областтана архитектурното проектиране и реализация на проектите. Екипът ни е

Етрополе
Фирма "Етрострой ИГЕ" АД е строителна фирма базирана в град Етрополе и извършваща строителни дейности в София, Ботевград и Етрополе.

Фирма Трансгео ООД е основана през юли 1992 год. с решение на Софийски градски съд - фирмено дело No.19736 от 21.07.1992 год. и с предмет на дейност: „Инвестиционно проектиране на железопътни линии, пътища, сгради, пътни и железопътни съоръжения; Геодезия

Ново строителство ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения подземни и наземни комуникации.

Строителство на модерни оранжериини блокове, поливна, отоплителна, газ инсталация; екран и обслужваща инфраструктура, халета, офис сгради, жилищни и др.

Свобода (Област Пазарджик)
Изпълнява цялостно строителство на сгради, реконструкция и модернизация, текущо поддържане и ремонти.1

Строителство на халета, складове и производствени помещения


Промишленото строителство е обществено значим сектор в отрасъла строителство, поради факта че именно с изграждане на нови и модерни промишлени сгради може да се осигури добра и перспективна работа за населението и да се реализира ръст в икономиката на страната.

Строителството на промишлени сгради е много широкообхватно и включва сгради от малки павилиони за охранители, до големи мащабни производствени цехове. Строежа на индустриални сгради комбинира в себе си грубо строителство, чрез традиционни материали, като тухли и бетон, включва изграждане на метални халета и конструкции, както и съоръжения извършващи своята дейност на открито. Промишленото строителство се различава по своята същност в голяма степен от жилищното, заради мащабите и предназначението си. Техниката и механизацията използвана в строителството на складове и производствени помещения обикновено е много по мащабна и многобройна, темповете на строеж по-динамични, а сроковете за завършване по-малки. Естетичния вид на сградите не се пренебрегва в никакъв случай и това че сградата ще се ползва за промишлени цели не означава, че строителните компании няма да се погрижат са добрия външен вид, както и за добрата вертикална планировка и ландшафтен дизайн на новоизградената промишлена сграда.Прочети повече
Затвори