Изкопни работи, сондажи за вода

Областни градове

Разлог
Фоки - Б ООД е специализирана в сферата на строителството Дружеството предлага на своите клиенти висококачествени замазки - маш

Фирма ГИС Перфект ООД е създадена през 1997 г. Фирмата обединява усилията на експерти в прилагането на Географските Информационни Системи (ГИС) за да предостави цялостни ефективни решения на крайните клиенти - от продажбата и поддръжката на софтуер

Дейността на фирма БУЗОВ ГЮРОВ ООД обхваща цялостния процес на строителство - от изкоп до ключ. Фирмата развива и усъвършенства свои

- предпроектни проучвания и проектиране - строителство и ремонт на обществени, жилищни, административни и хотелски комплекси - поддръжка, възстановяване и реконструкция на старинни сгради - железарски, дърводелски и тенекеджийски изделия, търговия с

София
Търговия Строителство Изпълнение

Услугите, които извършваме са изработване на: сондажи(КЛАДЕНЦИ) за вода в твърди-----меки почви , скали . Сондажи в кариери(ЗА ВЗРИВНИ РАБОТИ) и други, по предназначение и функция сондажи. КОНСУЛТИРАМЕ И ИЗЯСНЯВАМЕ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ИЗВЪРШВАНАТА ОТ НАС УС

София
БИГЛА ГРУП ЕООД е Българска компания с богат опит в областта на разваляне и разрушаване на стари сгради и съоръжения.

Алендарова
Фирмате е създадена през април 2007 год. Основният предмет на дейност на БЕЛМЕКЕН - 66 ЕООД се изразява в извършването на: - строително-

Фирмата специализира в Строителство и ремонт на пътни обекти, пътно и гражданско строителство, зимно поддържане на пътища, инженеринг, конструкции, зимно поддържане на пътища, дървопреработване, транспортни услуги в страната и чужбина

Ние сме семейна фирма с над 15 годишна история, специализирана в прилагането на промишлени взривни вещества за технологични и специални взривни работи. Услугите които предлагаме са: Извършване на пробивно взривни работи. Технологични и специални взривни работи. Проектиране.

Изкопни работи, сондажи за вода


Изкопните работи са елемент от всяко едно строителство. С изкопаване на мястото където ще се положат основите на сградата. Изкопните работи са свързани и с извозване на изкопания материал.

За изкопни дейности са нужни техники, като багери, самосвали и всякакви други земекопни машини. Изкопни дейности се реализират и при външна планировка, озеленяване, подготвяне на терени за изграждане на пътища и други видове строителство.

При извършването на сондажи отново има подобен вид дейности, но главното тук е пробиването на земята със специална техника, чиято цел най-вече е достигане до водохранилище и изпомпването на вода за различни нужди. Има разлика дали сондажите за вода се правят в твърда или мека почва, спрямо това варира и технологията и механизацията за извършване на сондажа.

Често, както при изкопните работи, така и при сондажите може да се наложат и взривни дейности, така че да се достигне до желаната цел.


Бетон - пробиване и рязане , Ерлифт , Земекопни услуги , Изкопни работи - предприемачи , Кладенци - изкопаване , Къртене , Сондажи , Сондажи за вода , Услуги с Бобкат
Прочети повече
Затвори