ИНТЕРТОРГО е основана през 1991 г. от ландшафтен техник-озеленител Петрана Захариева.Специализирана в областта на: Изграждане и оформяне на различни по предназначение терени; Проектиране; Озеленяване; Изпълнение на благоустройствени проекти

Градински център Божилови предлага озеленяване, производство на растения, дървета и храсти, поддържане на градини, поддръжка на дворове, затряваване, декоративен разсадник

София
Фирма BIO TREE е създадена през 2008 г. с цел разработване на високоефективни технологии за размножаване по метода in vitro на ценни бързорастящи дървесни видове. Тяхното производството с индустриално предназначение, съчетано със стопанското им приложение

ТМ ГАРДЪН ЕООД /TM GARDEN LTD/ фирма за ландшафтна архитектура. Основната дейност е проучване, проектиране, изпълнение и поддържане на зелени площи, както и проектиране и изпълнение на напоителни ситеми и водни ефекти, настилки и всичко свързано с ландшафтната архитектура. Млад и

Велико Търново
Фирма Флори Н2 ООД се занимава от 20 години с производство и внос на декоративни растения, производство на тревни чимове, озеленяване, изграждане на напоителни системи и поддръжка на зелените площи. Даваме най-добрите оферти за озеленяване и най-качествените Декоративни Растения.

"РАЙ ЛМД" ЕООД е основана през 1992г. с предмет на дейност изграждане, възстановяване, проектиране и поддръжка на паркове и градини.

ЕТ "Виктори" е основана през 1991 г. с предмет на дейност външно и вътрешно озеленяване. Фирмата има собствена производствена база за в

Добрич
Ландшафт ООД е създадена през 2002г., като правоприемник на ЕТ”Вероника-49” (1993-2002).Основните дейности на фирмата са: външно и вътрешно озеленяване, направа на автоматизирани поливни системи и поддържане на зелени площи.Ландшафт разполага със собствен разсадник в близко до Добрич село

София
Фирма "АНСАНИ" ООД е основана през 1991г. Основните дейности на фирмата са: 1. Озеленяване - вътрешно и външно - Проектиране, изпълнени

Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи. Търговия с декоративна растителност и аранжиране.