Проектиране и строителство на мостове

Областни градове

МОСТСТРОЙ АД има изградена регионална структура, с която покрива пазара на мостовото строителство в България над 70% с клонове в гр.Пловдив, В.Търново и Дирекция „Софийско строителство".

- Строителство с геосинтетични материали; Проектиране; Доставка; Специализиран монтаж. - Геомрежи; Геоклетки; Геотекстил; Дренажни геокомпозити; Системи за подземни хидроизолации. - Изпълнение на: Армирани насипни подпорни конструкции; Армирани насипни

"Пътища и Мостове" ЕООД се занимава с строеж и реконтрукция на пътища, пътни съоръжения и мостове. Произвежда бетонови изделия, бетон, асфалт, фракция. Официялен представител на Щаер за България: самосвали, челни товарачи и др. строителна техн

София
Тунелно строителство

Фирма Трансгео ООД е основана през юли 1992 год. с решение на Софийски градски съд - фирмено дело No.19736 от 21.07.1992 год. и с предмет на дейност: „Инвестиционно проектиране на железопътни линии, пътища, сгради, пътни и железопътни съоръжения; Геодезия

Хасково
АБ ЕООД - Хасково е регистрирано с решение Хасковски окръжен съд N 90 / 04.06.1993 год. с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурите около тях,

Правец
МЦ - Международна компания МЦ предлага:Възстановяване на сгради и конструкции; Производство на бетон; Химическа и Фармацевтична промишленост; Електрически стоки и Електронна промишленост; Управление на недвижими имоти;Многоетажни автомобилни паркинги;Строеж и поддръжка на пътища;

Строителство, реконструкция и ремонт на обекти от пристанищната, производство на бетон, бетонови изделия и метални конструкции.

Мостконсулт ООД се занимава с проектиране на нови и реконструкция на съществуващи мостове, подлези, естакади и други комуникационни съоръжения. Извършва контрол по проектирането и авторски на

Радомир
Пътно строителство - доставка и монтаж на мантинели, предпазни огради и парапети, мрежи и пана за автомагистрала, пътни знаци, машинно полагане на бордюри, изработка на набивни машини. Изграждане и поддръжка на електросъоръжен

Проектиране и строителство на мостове


Събрали сме за вас компании извършващи проектиране и строителство на мостове, както и отдаване под наем и продажба на машини и техника за строителство на мостове. Мостовете са част от транспортната инфраструктура и имат обществена значимост.

Строителството на мостове обаче може да засегне и индивидуално жилищни или промишлени сгради, в което изпълнението на строежа се поема за сметка на поръчителя. Строителството и ремонта на мостове и от особена важност за безаварийното преминаване на хора, превозни средства и механизация през него и контролът на изпълнение на всички дейности по ремонта или строежа е от особена важност. Спазването на архитектурните планове, съобразени с нормативните актове по повод строежа на мостове е важно за изграждането на безопасен и стабилен мост.Прочети повече
Затвори