Кадастър, кадастрално заснемане, схеми

Областни градове

Геохидроконсулт е частна консултантска и инженерингова компания, осигуряваща услуги в областта на хидрогеологията, геологията, инженерната геология, сондирането, защитата и опазването на околната среда, изготвяне на методика за прилагане на най-добри налични техники за промишлените

Фирма "Геокорект ПЗ" ЕООД е с оновна дейност извършване на геодезически проучвания и услуги: Геодезически снимки; вертикални планировки и трасировъчни планове; трасиране на имоти,граници,сгради и съоръжения; поправка и попълване на съдържанието на кадастрални карти и регистри,

Основната дейност на фирмата е поддръжа на кадастрални карти,изработване на схеми на самостоятелни, обекти,изработване на проекти за промяна на имотни граници,геодезически мрежи с всякакво предназначение,цифрови модели на кадастрални карти и ЕТК и др.

София
ГЕОДЕТ ООД, извършва топографо-геодезически и проектантски дейности, промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, създаване и поддържане на кадастър, извършване на дейности по геодезия и картография.Изработване на подробни регулационни планове, както за територия на

Благоевград
Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, дейности при изработване на подробни устройствени планове, проектиране по част „Геодезия”, създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на

Извършваме геодезическо заснимане на сгради и съоръжения и нанасянето им в кадастралната карта или картата на възстановена собственост. Трасиране на имоти, теренно-ситуационни заснимания с прецизни двучестотни gps приемници, което определя бързината и качеството.

Белащица
Геотрейд РС ООД е основана през 2003 г. със съдействието на фирма от Холандия с дългогодишни традиции в търговията и сервиза на геодезическа техника. Фирмата се намира в село Белащица (Пловдив). Като дилъри на QBL Baulaser - Германия , Horizon - Холандия ние предлагаме широка гама от

Геомет ООД & Амбелино Ковачеви и С-ИЕ извършва следните геодезически услуги: - Геодезически заснемания на имоти - Поправка на кадастралната карта - Трасиране на граници - Вертикала планировка - Делба на имоти - Строителна линия и ниво

Юроком 2000 вече 10 години работи на българския пазар. Фирмата е с утвърдени позиции на комплексен доставчик на инфраструктурни системи за водопровод и канализация и сградни системи за водопровод, канализация и отопление.

Пловдив
Проарх ЕООД е създадена 1991 година. Работи в областта на пpoeктиpaнeто и пpoyчвaнe нa cгpaди и cъopъжeния, ycтpoйcтвeнo плaниpaнe и кoнcyлтaнтcки ycлyги в oблacттa нa инвecтициoннoтo пpoeктиpaнe. Гpaдoycтpoйcтвo - пpoeктиpaнe и изгpaждaнe нa eкcтepиopи и гpaдcкa cpeдa.

Кадастър, кадастрално заснемане, схеми


Агенцията по геодезия, картография и кадастър - КАИС е институцията, която съхранява и поддържа кадастралната карта на цялата страна. В нея са записани всички имоти, очертани са техните граници, вписани са всички сгради и самостоятелни обекти в тях. Благодарение на тази агенция може да видите собствениците на имотите и съответно техните тежести и опции за трансформация, регулация, или строеж

Заснемането на картографски данни за нуждите на публикуване на кадастрална скица се извършва от геодезисти с нужния лиценз и техника. така се определят точно границите на имота и неговото предназначение. Съществуват точно определени кодове по кадастралната схема за всички видове сгради. За да функционира една сграда с нейното предназначение законно, то тя трябва да е вписана в агенцията именно с такъв код.Прочети повече
Затвори

Партньори