„Дани-Раз” ЕООД е създадена през 2001 г. За изключително кратко време, ние набрахме значителен опит и назначихме много добри специалисти, работещи в почти всички области на поддръжката и събарянето на сгради и съоръжения, както и тяхната реконструкция .

Изкопни работи - предприемачи в населено място Русе