Деметра 90-К ЕООД извършва всички видове сондажни работи - хидрогеоложко сондиране /за вода/, инженерни сондажи за проектиране и проучвателно-ядково сондиране. Офисът на дружеството се намира в град Бургас. Дейността на фирмата е свързана с: инженерни сондажи за проектиране.

Водоснабдяване от подземни води: Проучване за наличие на подземни води – порови и пукнатинни. Прокарване на сондажи и изчисляване по схема на подходяща помпа. Изчисляване на Санитарно Охранителни Зони. Изработка на дренажи. Изготвяне на документация за:. Узаконяване на сондажи за

Дейността на фирма БУЗОВ ГЮРОВ ООД обхваща цялостния процес на строителство - от изкоп до ключ. Фирмата развива и усъвършенства свои

Бургас
Предмет на дейност: отдаване под наем на строителна техника за широк спектър от строителни дейности. Предлагаме комплексни решения, свързани с изкопи и извозване, преместване на земни и скални маси

Бургас
Услуги със строителна механизация: Автокран ФАУН- 50 тона, 54 метра стрела Автокран КОЛЕС- 20 тона, 23 метра стрела Телескопичен товарач КОМАЦУ- 4 тона, 16 метра стрела

Фирма УСМ БУРГАС АД извършва следния вид услуги: • Извършва изкопи от всякакъв вид - котловани за промишлени, търговски, жилищни и други сгради и халета; канали за канализации и проводи от всякакъв вид в земни и скални почви; насипи масови, обратни и друг

Изкопни работи - предприемачи в населено място Бургас