Фирмата е регистрирана през 1995 г. с предмет на дейност търговия със строителни материали. През 2002 год. разработва и започва производство на бетонови изделия за строителство и декорация. Основна цел на фирмата е да предлага на клиентите си качествени строителни материали,компетентна и

Кюстендил
Дейности и услуги строителство Високо строителство Реконструкция и ремонт Довършителни дейности услуги Варови и бетонови р-ри Транспорт и земекопни раб. Инсталации Железарски услуги Дърводелски услуги Топло и хидро изолаци

Кюстендил
Ние знаем, че всяко семейство се нуждае от щастлива, чиста и безопасна среда на живот, и ние можем да ви я осигурим. Един сигурен, добре сложен покрив е важен за защита на вашия дом. Ние сме осъзнали важността на нашата работа, така че можете да разчитате на нас за добре свършената работа

Кюстендил
Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдингът участвува; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата,

Кюстендил
Агенция за недвижими имоти - без комисионни за клиента.

Проучване и проектиране

Жилищно строителство

Кюстендил
Селскостопанско строителство и проектиране, рекултивации, мелиоративно и хидромелиоративно строителство, благоустрояване.

Фирмата изгражда сградни и вътрешни газови инсталации, отоплителни и ВИК инсталации.

Кюстендил
Фирмата е създадена през 1992г.Извършва проектиране, строителство, търговия със строителни материали.Изражда високо строителство- жилищно, обществени и производствени сгради.Продажба на недвижими имоти - собствено строителство.

Строителни услуги в населено място Кюстендил