Пазарджик
Фирма Пътстрой ООД предлага следните дейности: Производство, продажба и полага­не на всички видове асфалтови смеси; Изпълнение на всички пътно-строи­телни дейности; Ново строителство; Рехабилитация на пътни настилки; Основен и текущ ремонт на пътища и улици;

Пазарджик
Инфрастуктурно строителство

Пътна поддръжка - машини и оборудване в населено място Пазарджик