Строителство ,ремонти поддръжка на пътищa. Производство на инертни материали за пътно и високо строителство и асфалтови смеси.

Пътна поддръжка - машини и оборудване в населено място Търговище