Хасково
пътно строителство и проектиране, асфалтопроизводство

Пътна поддръжка - машини и оборудване в населено място Хасково