Областни градове × Геодезия

Проучване и проектиране

Топографски инструменти и оборудване в населено място Ямбол