Областни градове × Геодезия

Велико Търново
Проучване и проектиране

Велико Търново
Проучване и проектиране

Топографски инструменти и оборудване в населено място Велико Търново