Перник
"Зелен свят" ООД е създадена през 2003г. Фирмата изготвя индивидуални проекти за озеленяване и напоителни системи, произвежда вечнозелена декоративна растителност и сезонни цъфтящи растения. Специализира се в изграждането и поддържането на паркове и градини, спортни терени, хотели и

Озеленяване в населено място Перник