Велико Търново
Фирма „М и М дизайн” ООД е създадена през лятото на 2008г. с цел да обедини усилията на собствениците си в развитието на техния бизнес.

Велико Търново
Фирма Фаворит извършва: - почистване на висока и ниска растителност - почистване на гробищни паркове - паркова украса - озеленяване - направа на табла за некролози -изработка и монтиране на пейки, детски кътове и др. Фирмата се занимава и със

Велико Търново
Фирма „Биотрон” ООД е с предмет на дейност екстериорно и интериорно озеленяване, производство на декоративни дървета и храсти и сезонни цветя. „Биотрон” ООД е създадена през 1994г. На база събран практически опит, професионализъм, качество на услугата и к

Велико Търново
Фирма Флори Н2 ООД се занимава от 20 години с производство и внос на декоративни растения, производство на тревни чимове, озеленяване, изграждане на напоителни системи и поддръжка на зелените площи. Даваме най-добрите оферти за озеленяване и най-качествените Декоративни Растения.

Озеленяване в населено място Велико Търново