Жилищно, административно и промишлено строителство, инфраструктурни обекти.

Строителство в населено място Мездра