Сирс - Стоянова ООД е специализирана в извършването на инженерингови услуги за всички аспекти на строителството: пътно и гражданско строителство, комунално и селскостопанско строителство.

Жилищно строителство

Строителство на еднофамилни къщи в населено място Ловеч