Областни градове × Геодезия

Асеновград
Дейноста на фирмата е в две направления: строителство и всички дейности в областа на геодезията и кадастъ

Хидроложки проучвания в населено място Асеновград