Вътрешно и външно озеленяване.

Градинари в населено място Лом