Вътрешно и външно озеленяване.

Тревни смески в населено място Лом