Вътрешно и външно озеленяване.

Озеленяване на дворове в населено място Лом