Лом
Геодезически услуги, геодезия, проектиране, вертикално планиране, кадастрална карта, специализирана карта, етажни схеми, самостоятелни обекти, трасиране на имоти и сгради, кадастър, регулация, ПУП, ИПР, удостоверения за търпимост, 089877

Геодезия в населено място Лом