Лясковец
Производство на домашни камини.

Печка на Дърва в населено място Лясковец