Вътрешно и външно озеленяване.

Аранжиране на Градина в населено място Лом