Вътрешно и външно озеленяване.

Вертикално Озеленяване в населено място Лом