Вътрешно и външно озеленяване.

Озеленяване на Градината в населено място Лом