Вътрешно и външно озеленяване.

Външно Озеленяване в населено място Лом