Основната строителна дейност се извършва на територията на Североизточна България, но през последните няколко години фирмата проявява интерес към разширяване на дейността си по цялата територия в страната и в чужбина.

Инфрастуктурно строителство

Пътна поддръжка - машини и оборудване в населено място Шумен