Областни градове × Геодезия

Фирма „ВЕНТА” е създадена през 1993 г. в гр.Бургас с основна дейност – цялостно изпълнение на обекти в отоплителната, вентилационна и климатична техника. Като продължение на постигнатото, през 2002 г. е създадена „ВЕНТА ДК” ООД.

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Бургас
Проучване и проектиране

Проучване и проектиране

Бургас
Проучване и проектиране

Строителство, рехабилитация и поддръжка на пътища; Производство на инертни материали и асфалтови смеси за пътно строителство.

Топографски инструменти и оборудване в населено място Бургас