Вътрешно и външно озеленяване.

Поддръжка на градини в населено място Лом