Системи за сухо строителство. Ремонт, преустройство и реконструкция на магазини, търговски центрове, административни сгради и хотели. Фирмата е оторизиран представител на продуктите на Джи Би Си Трейдинг АД и KNAUF. Ремонт, преустройство и реконструкция на магазини, търговски центрове,

Студио за дизайн СТИВ БОЛКЪН ДИЗАЙН предлага изработване на идеен проект и цялостната му реализация. Разполага със строително-ремонтни бригади, собствено производство на мебели и партньорства с вносители на мебели, електроуреди и настилки. СТИВ БОЛКЪН ДИЗАЙН е студио за интериорен дизайн

Строителни услуги. Консултантаска дейност. Експертни оценки и анализи. ВН ИНЖЕНЕРИНГ – ЕООД, гр. София е създаденa на 25 .03. 2011 г . като Еднолично дружество с ограничена отговорност . Основните предмети на дейност на дружеството са: Строително-изпитвателна лаборатория; Консултантски

Дейността на Джи Ел Ен 2007 ЕООД е насочена към: Проучване и проектиране на сгради,/жилищни,обществени, производствени, др./, Реконструкции, Интериор, Дизайн, Устройствено планиране, Узаконяване, Консултации до завършване на строителството.

YGA- YORDANKA GEORGIEVA ARCHITECTS Проектантско бюро е едно от най - прогресивните и преуспявящи бюра въпреки кризата в строителният сектор. Ние си пробихме път особедно стабилно на Руският и Англииски пазари, където нашите проекти си харесват и са широко

Благоевград
Фирма ПолАн ООД извършва технологично повтарящи се и специални - взривни работи, проектански услуги, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, професионални пиротехнически спектакли, заря и илюминации на територията на цялата страна.

Плевен
ГУСВ извършва промишлено,гражданско и инфраструкторно строителство, реконструкции и модернизации, мостове. Изграждана ПЕВП(HD-PE) полиетиленови и стъклопластови водопроводи и канализации. Осигурява проектиране и инженеринг.Произвежда бетонови и стоманобетонови канализационни муфени тръби.

Предмет на дейност на фирма Design Studio RH Project са архитектура, дизайн и строителство. Основни дейности са проучване, проектиране, узаконяване; изпълнение на свои архитектурни детайли; парапети от неръждаема стомана, изработка на козирки и др.

Предмет на дейност проектантско бюро Емил Крумов и Ко ЕООД е комплексно инвестиционно строително проектиране на сгради и съоръжения – стоманобетонни (монолитни и сглобяеми) и стоманени конструкции включително изчертаване на производствени чертежи (КМД).

Варна
„СФЕРА 2005”ООД извършва проектиране на жилищни и обществени сгради, хотели, вертикални и хоризонтални складове за зърнени храни, логистични центрове, укрепителни съоръжения за изкопи и части от вертикалната планировка, транспортни съоръжения. Специалистите от фирмата са в състояние да