Областни градове

Велико Търново
Ландинвест ЕООД предлага геодезически дейности в инвестиционното проектиране и строителството ; устройственото планиране; геодезически основи; нивелация; дейности по кадастъра и регистрацията. С квалифицирания си набор от опитни специалисти, изготвя качествени оценки

София
Викредо е фирма, призната както от български така и от чуждестранни клиенти със своите висококачествени проекти и перфектното им изпълнение. Като строителен предприемач, ние създаваме идеи и впоследствие ръководим процеса от началото до края. Услугите ни включват придобиване на земя,

ВЕКТОР-БУЛ ООД е фирма с дългогодишен опит в сферата на проектирането на железопътни линии, пътища и магистрали, терминални площадки, геодезическо заснемане, кадастър и всякакви обекти от транспортната инфраструктура.Занимава се също с научно-иследователска дейност, софтуерни

През 2005 година създадохме "Зелена Концепция ООД" с голям хъс и амбиции. Всеки един от нас има голям опит в ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО и ПОДДЪРЖАНЕТО на зелени площи.Изграждането е свързано с прехвърляне на земни маси, създаване на геопластики, трасиране на алейна мрежа и водни площи,

Павликени
Севсем ЕООД осъществява проекти за реновиране на всякакви имоти, които изискват много време и особено внимание.

Фирма ЕТ АПРОПО - ВИОЛЕТА БАКУНИНА се занимава с: Изработване на инвестиционни проекти, по части, архитектура, строителни конструкции, ел инсталации, водопровод и канализация, технология, отопление и вентилация, вертикална планировка.

Бургас
Кантора 17 е архитектурно студио, основано от млади, образовани и мотивирани специалисти, обединени от магията на архитектурата иизкуството. В творческият ни състав сме включили наши колеги, партньори и утвърдени професионалисти в съответната област.

Фирма Агропроект-НиТД предлага на своите клиенти следните услуги: Геодезия и регулация на населени места и земеделски земи кадастър; Оценки на земи, сгради и трайни насаждения; Делби на имоти; Инвестиционни проекти в строителството; Геодезически проекти за АГКК; Трасиране на обекти с

Фирма Комодул ООД е създадена през 2005г. като продължение на проектантската дейност на фирма ЕТ Комодул – Пламен Младенов, работеща от 1993г. Основната дейност на фирмата е изготвяне на конструктивни проекти със стоманобетонова, стоманена, комбинирана и дървена конструкция

ARCHITECTURE- VISUALIZATION-ANIMATION. This is what we can do best. ON TIME-ON BUDGER-THE RIGHT THING. The quality and the deadlines are 100% gurantied.