Областни градове

Инженерингова дейност.

Ние сме проектантско бюро с предмет на дейност проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради от висококвалифицирани строителни и

Инженеринг и ремонтна дейност в областта на енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Инженерингова и развойна дейност.

Проучване, проектиране, конструиране и инженеринг, технически контрол, математическо моделиране и компютърен анализ на инженерни конструкции, якост, надеждност и ресурс на машини и съоръжения.

Инженерингова дейност.

Инженерингова дейност.

Инженерингова дейност.

Енергетика проектиране и инженеринг.

Инженерингова дейност.

Инженеринг на ОВК, ВиК и Ел. инсталации.

Инженерингова и проектантска дейност.

Инженерингова и развойна дейност.

Инженерингова дейност.

Проучване, комплексно проектиране всички части, инженеринг.

Фирмата е специализирана в следните дейности: Проектиране на нови и реконструкция на съществуващи тръбопроводни системи; Якостен анализ

Инженерингова дейност.

Строителен инженеринг.

Инженерингова дейност.

Фирмата извършва инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на изграждането, модернизацията и ремонта на електропроводи, подстанции, трафопостове.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?