Областни градове

Водеща фирма в областта на промишления инженеринг

Никол Инженеринг ЕООД Извършва проучване, проектиране и монтаж на метални конструкции и части за тях. Дружеството извършва всички дейности по монтажи на промишлени обекти, както и монтаж на технологично оборудване и машини.

Проектиране и инженеринг в редица области на енергетиката, АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и

БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е строителна компания със седалище гр.София, Република България и е регистрирана през 2002г. във фирмено отделение на СГС – гр.София. БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се явява правоприемник и дъщерно дружество на строителна компания БЕЛТ- регистрир

Предмет на дейност на “Шамот-2000” е извършването на строителни работи – всички видове общостроителни и строително ремонтни работи, инсталации и изолации.

Тинев строй ЕООД - комплексна инженерингова дейност в областта на строителството, комплексно проучване, проектиране, строителство и ремонт на сгради, обекти и съоръжения за гражданско и промишлено предназначение.

1. Производство на сложно смесени, гранулирани, азотно-фосфорно-калиеви торове с микроелементи по заявка на потребителя, съобразен и с характера на културите и почвите - NPK торове. Съотношението между N:P:K е в широки граници определени от сезона,

БРОКС - 98 ООД, гр. Септември е създадена през 1992 год. Фирмата е най -значимото строително предприятие в община Септември.

В условията на действащата на вътрешния и световен пазар конкуренция, фирма "ТОПЛИК - КО" ЕООД се утвърди през последните няколко години с осигуряване комфорт на клиентите чрез дейността си, а именно: инженеринг, проектиране, строителство и монтаж в

Пътностроителна компания УНИМЕКС - С ООД е създадена през 1996 г.със 100% частен капитал с предмет на дейност - проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност и

СК – 13 Пътстрой - гр. Перник е на пазара от 1993 г. Нейната основна дейност е свързана със строителство на пътища и съоръжения. Фирмата извършва производство на инертни материали и асфалтови смеси.

Основни направления в дейноста на компанията са:Проектиране на ВиК ,ОВК и Газови Инсталациир Изграждане на Външни и Вътрешни ВиК Инсталации, Изграждане на ОВ и ВиК Инсталации, Изграждане на Ел Инсталации, Изграждане и Проектиране на Газови Инсталации, Стр

ХИДРО- ГЕО Консултинг ЕООД е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи и услуги в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води. Основни дейности: 1. Експлоатационни ресурси и санитарно -

Фирма “Енерго Контрол” ЕООД е основана през 2002г. в гр. Монтана. След своето създаване компанията се наложи като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите си партньор, с високо квалифицирани кадри, които осигуряват цялостни решения и доставка на елек

Инженерингови услуги за проучване, проектиране, доставка и монтаж на високо енергийно ефективни съоръжения използващи възобновяеми енергийни източници.

Геоплан ЕООД е строителна фирма със следните основни дейности: Проучване, Проектиране, Изграждане на груб строеж, Строителство до ключ, Строителни ремонти, Довършителни работи, Обзавеждане, Сухо строителство, Изграждане на Ел.инсталации, ВиК инсталации, Отоплителни инсталации.

Управление на проектирането. Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт и поддържане на автомобилни пътища и асфалтови настилки, техните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях.

Компанията осъществява инженерингова деиност в областа на инфраструктура, строителство и осъществяване на промишлени проекти в Близкия Изток и Северна Африка

НИКОС 23 е строителна фирма със екип от високо квалифицрани специалисти с доказан вече професионален опит.Занимаваме се със строителство и пълна гама строително-ремонтни дейности.Ние от Никос отлично познаваме строителния пазар и технологиите на строителството в България;

Дружеството е с предмет на дейност – проучване, проектиране, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на обекти от производствената и социалната сфера - инженерингова дейност в страната и чужбина.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?